سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 5
چهارشنبه 25 مهر ماه 1397
5
مهر 25 چهارشنبه 192.168.2.2
نسخه 97.06.04
 
 

****به کلیه دانشجویان توصیه میگردد با توجه به اینکه بعضي از اخبار و اطلاعيه هاي مربوط به امور اموزشي،پژوهشی و مالی ازطريق پیام رسان های سروش و ایتا ارسال مي شود درپیام رسان های سروش و ایتا دانشگاه عضو شوید.
جهت عضویت در پیام رسان های سروش و ایتا به سایت دانشگاه مراجعه نمایید
دانشجویان گرامی: چنانچه در پرداخت الکترونيکي، مبلغ از حساب شما کسر شده ولي در پرداختي شما (در وضعيت مالي) نمايش داده نميشود،از منوي امور مالي، گزينه پرداخت ناموفق بانک ملي را انتخاب نماييد و در مقابل پرداختي خود کليد «کنترل با بانک» را کليک نموده و منتظر بمانيد تا پيغام موفقيت آميز بودن ثبت پرداخت نمايش داده شود.
دانشجویان گرامی : جهت پرداخت اینترنتی فقط از درگاه سداد استفاده نمایید

توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.
****به کلیه دانشجویان توصیه میگردد با توجه به اینکه بعضي از اخبار و اطلاعيه هاي مربوط به امور اموزشي،پژوهشی و مالی ازطريق پیام رسان های سروش و ایتا ارسال مي شود در پیام رسان های سروش و ایتا دانشگاه عضو شوید.
جهت عضویت در پیام رسان های سروش و ایتا به سایت دانشگاه مراجعه نمایید
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد
تقویم پژوهشی نیمسال اول دانشگاه
آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش چهاردهم دی ماه
آخرین مهلت دفاع چهاردهم بهمن ماه
تقویم پژوهشی نیمسال دوم دانشگاه
آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش بیست و پنجم مرداد ماه
آخرین مهلت دفاع بیست و پنچم شهریور ماه
دانشجویان گرامی : جهت پرداخت اینترنتی فقط از درگاه سداد استفاده نمایید

****به کلیه دانشجویان توصیه میگردد با توجه به اینکه بعضي از اخبار و اطلاعيه هاي مربوط به امور اموزشي،پژوهشی و مالی ازطريق پیام رسان های سروش و ایتا ارسال مي شود درپیام رسان های سروش و ایتا دانشگاه عضو شوید.
جهت عضویت در پیام رسان های سروش و ایتا به سایت دانشگاه مراجعه نمایید
دانشجویان گرامی : چنانچه در پرداخت الکترونيکي، مبلغ از حساب شما کسر شده ولي در پرداختي شما (در وضعيت مالي) نمايش داده نميشود،از منوي امور مالي، گزينه پرداخت ناموفق بانک ملي را انتخاب نماييد و در مقابل پرداختي خود کليد «کنترل با بانک» را کليک نموده و منتظر بمانيد تا پيغام موفقيت آميز بودن ثبت پرداخت نمايش داده شود.
دانشجویان گرامی : جهت پرداخت اینترنتی فقط از درگاه سداد استفاده نمایید
توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.
تقویم آموزشی نیمسال دوم96-97 (گروه غیر پزشکی) طبق جدول زیر می باشد
ثبت نام و انتخاب واحد:96/11/07لغايت 96/11/12.
شروع كلاسها:96/11/14.
حذف و اضافه:96/11/28 لغايت 96/12/03
پايان كلاسها:97/03/24
امتحانات : 97/03/27لغايت 97/04/07

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.